Change to Ukrainian interface versionChange to English interface versionChange to Russian interface versionHome pageClear last query resultsHelp page
Search for specific termsBrowse by subject categoryBrowse alphabetical list of titlesBrowse by organizationBrowse special topic issues

close this bookСпеціаіьний випуск 1996, збірник VIII, номер 2 (WIT; 1996; 52 сторiнок)
View the documentЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ПРИЧИНА ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЮДИНИ
View the documentНЕБЕЗПЕЧНИЙ ВПЛИВ АРСЕНІЮ
View the documentЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
View the documentРАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
View the documentЕНДОМЕТРІОЗ ТА РАК ЕНДОМЕТРІЮ (ВНУТРІШНЬОГО ШАРУ МАТКИ)
View the documentФІБРОМИ МАТКИ
View the documentВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК РЕСПІРАТОРНИХ ХВОРОБ
View the documentДІЛЬНИЦЬ У МІСТАХ США? Д-р Майкл Ґрінберґ, школа Блоуштайн, Радґерський університет, Нью-Брунсвік, Нью-Джерсі, США.
View the documentЗАМІТКИ ПОСЛА УКРАЇНИ В СШЛ П. ЮРІЯ ЩЕРБАКА З НАГОДИ
View the documentШИСТОСОМОЗ У ЄГИПТІ: МИНУЛЕ- ТЕПЕРШІНЄ-МАЙБУТНЄ
View the documentОЦІНКА ВПЛИВУ САНІТАРНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ НА РОЗВИТОК ЛЮДСТВА
View the documentПОЛІТИКА БРАЗИЛІЇ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
View the documentЗДОРОВ Я ТА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЛІВАНІ: ВІД ВІЙНИ ДО ВІДБУДОВИ
View the documentЗВ'ЯЗОК РАКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З СЕРЕДОВИЩЕМ ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ
View the documentВ ЗА ЄМОЗВ 'ЯЗОК МІЖ ДІЄТОЮ ТА ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
View the documentІШЕМІЧНА ХВОРОИА СЕРЦЯ (ІХС)
View the documentОЖИРІННЯ
View the documentВИСНОВКИ
View the documentПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ І САНІТАРНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 

Спеціаіьний випуск 1996, збірник VIII, номер 2

В цьому випуску "Світовий екологічний журнал" ("СЕЖ") представляє першу з двох частин матеріалів конференції "Здоров'я та навколишнє середовище: глобальне партнерство в пошуках глобальних рішень", що недавно відбулася у Нью-Йорку, в штаб-квартирі ООН. Починаючи з І 992 p., BIT проводить щорічні конференції, присвячені впливу довкілля на здоров'я людини. їх спонсорами були уряди України, Єгипту, Малайзії, Бразилії та Лівану. Матеріали конференцій ВІТ нечасто висвітлюються у "СЕЖ", тому у цьому випуску редакція вирішила видрукувати витяги з доповідей для читачів, які з тих чи інших причин не змогли взяти участь у цьому заході. Статті згруповані зо тематичним принципом. Тут обговорюється шкідливий вплив діяльності людини на навколишнє середовище та його взаємозв'язок зі станом нашого здоров'я. Всю інформацію, яка буде опублікована у двох спеціальних випусках, отримано з штаб-квартири ВІТ.

to next section

[Ukrainian]  [English]  [Russian]