Change to Ukrainian interface versionChange to English interface versionChange to Russian interface versionHome pageClear last query resultsHelp page
Search for specific termsBrowse by subject categoryBrowse alphabetical list of titlesBrowse by organizationBrowse special topic issues

close this bookЗима-весна 1996, збірник VII, номерЗ-4 (WIT; 1996; 9 сторiнок)
View the documentЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
View the documentНАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
View the documentСТАЛИЙ РОЗВИТОК
View the documentОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
View the documentЖІНКИ ТА ДІТИ
View the documentХАБІТАТ ІІ
View the documentСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРАЦЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
View the documentПЕРЕХОДЯЧИ У XXI СТОЛІТТЯ
View the documentЧорнобиль сьогодні
 

Зима-весна 1996, збірник VII, номерЗ-4

ТЕМА ВИПУСКУ:

Описуючи    діяльність Організації Об'єднаних Націй протягом останніх 50 років, міжнародна преса приділяла   найбільше уваги питанням миру та безпеки. В той же час, ООН відігравало сер­йозну роль в багатьох інших не менш важливих та різноманітних галузях і   ця   діяльність   безпо­середньо впливала на життя людей та спілок у всьому світі. Нижче наводиться огляд значних    програм    Організації Об'єднаних   Націй  (як   вже   прове­дених, так і таких, що втілюються у доний час) в  ознаменування  50-її річниці, що святкувлося у 1995 році.

to next section

[Ukrainian]  [English]  [Russian]