Change to Ukrainian interface versionChange to English interface versionChange to Russian interface versionHome pageClear last query resultsHelp page
Search for specific termsBrowse by subject categoryBrowse alphabetical list of titlesBrowse by organizationBrowse special topic issues

close this bookНОВИНИ ЧОРНОБИЛЯ (WIT; 2000; 28 сторiнок)
View the documentТЕМА ВИПУСКУ: Восьма Міжнародна конференція "Здоров'я і навколишнє середовище: глобальні партнери для глобальних рішень" Центральні установи ООН
View the documentТравми, нанесені іншими групами населення
View the documentРЕЗЮМЕ
 

НОВИНИ ЧОРНОБИЛЯ

Вплив радіоактивного зараження довкілля внаслідок Чорнобильської аварії на різні вікові групи та біологічні види
Доктор Чем І.Даллас, директор відділення токсикології університет штату Джорджія

Вивчення наслідків Чорнобиль­ської аварії, після якої довкілля зазнало стократ більшого зара­ження в порівнянні з вибухом у Хіросимі і Нагасакі, дозволило скла­сти найбільш точне на сьогодні уяв­лення про характеристики довкіл­ля, яке було б заражене внаслідок випадання радіоактивних осадів в випадку широкомасштабного кон­флікту. Дослідження про нагро­мадження радіонуклідів і деяких параметрів токсичності в звязку з аварією призвело до встановлення нових цікавих взаємозвязків, що стосуються специфіки реагування різноманітних вікових груп і біологічних видів на радіоактивне зараження довкілля. В доповіді є дані, які віддзеркалюють звязок між віком і дозою радіоактивного опромінення, які були зібрані в заражених районах Росії, а також дані про розповсюдження раку щитовидної залози,що був викликаний опроміненням. Несподі­ваним висновком є відсутність стій­кої кореляції між вмістом радіонуклідів у грунті і розповсюдженністю раку щитовидної залози. В дійсності найбільшу кількість ви­падків раку щитовидної залози було виявлено в населених пунк­тах, через які проходять великі за­лізниці та автомагістралі. Крім цього, подані дані про розпов­сюдження вроджених вад розвитку в заражених районах порівняно з незараженими районами, а також про взаємозв'язок цього явища з аномальними показниками народ­жуваності.

Вміст радіонуклідів у живих ор­ганізмах співставляється між різ­ними біологічними видами,що пред­ставлені контингентами, які зазна­ли значного зараження. Надзвича­йно високий вміст радіонуклідів в організмах гризунів в районах, що оточують реактор, співставляється з їх вмістом в організмах водо­плаваючих видів, вмістом у фунті, та організмах чорнобильських лік­відаторів.

Біологічні види диференцію­ються за рівнем токсичності, а та­кож за реакцією на токсичність, в тому числі окислювально-наванта­жувальними реакціями, парамет­рами кліткового циклу і змінами в структурі ДНК червоних кров'­яних тілець, лейкоцитів і т.д. Увага також приділяється значущості цих висновків для економічних та соціологічних процесів, таких, як стратегія планування сім'ї і реа­білітація.

Розглядається цінність цих да­них у плані більш точного прогно­зування ймовірних наслідків зас­тосування ядерної зброї з акцентом на деякі несподіванні уроки, що виникають у результаті аналізу наслідків Чорнобильської аварії.

to next section

[Ukrainian]  [English]  [Russian]