Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query resultsДовiдкова сторiнка / Help page
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues

Закрити книгу / close this bookХРОНОЛОГІЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ВИБУХУ (WIT; 1996; 10 сторiнок)
Перегляд документу / View the documentТЕМА ВИПУСКУ: Ядерна трагедія: Медичні, політичні і технологічні наслідки Чорнобильської катастрофи після десяти років
Перегляд документу / View the documentНАСЛІДКИ ВИБУХУ
Перегляд документу / View the documentМЕДИЧНІ НАСЛІДКИ
Перегляд документу / View the documentПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ
Перегляд документу / View the documentТЕХНОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
 

ХРОНОЛОГІЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ВИБУХУ

Щоб дізнатися, як довго генератори можуть працювати без енергії, оператори на Чорнобильській АЕС повинні були провести експеримент. Вони зменшили енергію в четвертому реакторі і призупинили потік пари до генераторів. Через непродуманість конструкції реактора РБМК-1000 виникло пошкодження, яке спричинило нестабільність реактора при зменшенні енергії. У результаті виключення системи захисту оператори збільшили ризик руйнування реактора. На їхню думку, система могло перешкодити результатам тесту. Вони проігнорували систему захисту, яка була розроблена для вимикання реактора у разі виникнення катастрофи.

25 квітня - 1:00 ночі: Реактор працює на повну потужність. Як планувалось, почалося зменшення енергії.

1:05: Потужність реактора 50%. За планом всю пару переключили в одну турбіну.

2:00: Через непередбачену потребу в електриці потужність реактора залишалася на рівні 50% протягом 9 годин.

26 квітня - 00:00 ночі: Оператори продовжували зменшення енергії, припустивши помилку, що спричинило її зменшення до 1%, майже вимкнувши реактор. Вода заповнила ядро і почав накопичуватися ксенон - газ, що поглинає нейтрони. Досягти запланованого рівня енергії вже стало неможливим РБМК стає нестабільним, коли водо заповнює ядро.

Від 1:00 до 1:20 ночі: Оператор збільшив потужність до 7%, щоб спробувати контролювати реактор особисто Це призвело до нестабільності в потоці і температурі. Майже всі контрольні стержні були усунені, що серйозно послабило можливість термінового вимкнення реактора.

1:20: Оператор заблокував автоматичне вимкнення реактора спочатку при низькому рівні води, а пізніше і у випадку втрати двох турбін. Він боявся, що експеримент залишиться незакінченим у разі вимкнення реактора і тому продовжував утримувати реактор в робочому стані, для проведення, при потребі, нових експериментів.

1:23: Тест було розпочато, використовуючи турбіну, що залишилась. Спочатку це спричинило зростання енергії. Тоді експериментатор натиснув кнопку вимкнення ручного керування. Сповільнення струму після зменшення напруги спричинило поступове збільшення кипіння. Це призвело до збільшення енергії. Через недоліки у конструкції стержнів почалось хвилеподібне наростання енергії.

1:24: Повна потужність реактора зросла в 100 разів. Поливо почало руйнуватися. Надмірний тиск пари прорвав парові труби. Через недоліки у конструкції стержнів почалось хвилеподібне наростання енергії. Тиск у ядрі зруйнував захисну поверхню реактора, піддаючи всю територію надзвичайно високій дозі радіації. Після цього стався вибух і вогнище охопило весь реактор. Вранці 26 квітня, поки зруйновоний реактор горів, поширюючи смертельно небезпечні викиди на території до 5000 км2, місцеві діти пішли до школи, о батьки продовжували свою повсякденну працю, немов нічого не сталося. Прип'ятський ройком комуністичної партії, виконуючи вказівку з Москви, наказав продовжувати навчання в школах, прирікаючи сотні дітей до хвороб та повільної смерті від радіоактивного забруднення.

27  квітня - 2:00 ночі: 49000 місцевих жителів   в радіусі 10 кілометрів  було  евакуйовано. Ті, що жили близько до ЧАЕС, протягом перших 36 годин вже піддались впливу надзвичайно великих доз радіації. За даними Американської комісії з питань ядерного регулювання, приблизно доза радіації в евакуйовоних склала 12 бер на одну особу.

28  квітня - шведські експерти виявили збільшення рівня радіації.

1 травня - в день пошани радянського робітника та комунізму - діти пройшлися центром Києва, який розташовоний на відстані 60 миль від Чорнобиля. В день 1 травня вміст радіоактивного йоду у повітрі столиці України досяг максимуму. Таким чином служінню комуністичної ідеології було принесено в жертву дітей, які захворіли раком.

2 травня: Радянський уряд публічно визнав вибух на Чорнобильській АЕС.

15 травня: Розпочалося евакуація дітей віком до 14 років.

1990 p.: З чотирирічним запізненням Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголосила країну "зоною екологічного лиха". Остаточно було визнано шкоду, заподіяну землі, воді та повітрю вибухом на Чорнобильській АЕС.

Наступна секцiя / to next section

[Українська]  [англiйська]  [росiйська]