Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query resultsДовiдкова сторiнка / Help page
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues

Закрити книгу / close this bookЗима-весна 1996, збірник VII, номерЗ-4 (WIT; 1996; 9 сторiнок)
Перегляд документу / View the documentЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Перегляд документу / View the documentНАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Перегляд документу / View the documentСТАЛИЙ РОЗВИТОК
Перегляд документу / View the documentОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Перегляд документу / View the documentЖІНКИ ТА ДІТИ
Перегляд документу / View the documentХАБІТАТ ІІ
Перегляд документу / View the documentСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРАЦЯ ТА ПРОМИСЛОВІСТЬ  
Перегляд документу / View the documentПЕРЕХОДЯЧИ У XXI СТОЛІТТЯ
Перегляд документу / View the documentЧорнобиль сьогодні
 

Зима-весна 1996, збірник VII, номерЗ-4

ТЕМА ВИПУСКУ:

Описуючи    діяльність Організації Об'єднаних Націй протягом останніх 50 років, міжнародна преса приділяла   найбільше уваги питанням миру та безпеки. В той же час, ООН відігравало сер­йозну роль в багатьох інших не менш важливих та різноманітних галузях і   ця   діяльність   безпо­середньо впливала на життя людей та спілок у всьому світі. Нижче наводиться огляд значних    програм    Організації Об'єднаних   Націй  (як   вже   прове­дених, так і таких, що втілюються у доний час) в  ознаменування  50-її річниці, що святкувлося у 1995 році.

Наступна секцiя / to next section

[Українська]  [англiйська]  [росiйська]