Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query resultsДовiдкова сторiнка / Help page
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues

Закрити книгу / close this bookПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - Методичний посібник для вчителі (UNICEF, UNESCO; 2002; 26 сторiнок)
Перегляд документу / View the document1 - 4 класи
Перегляд документу / View the document5-6 класи
Перегляд документу / View the document7-8 клас.
Перегляд документу / View the document9-10 клас
Перегляд документу / View the document11 клас
 

ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ - Методичний посібник для вчителі

Харків 2002

unicef

Дитячий Фонд ООН

А. О. Рудакова

Головне управління освіти та науки Харківської обласної Державної адміністрації
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

Рецензенти:

В. І. Шахненко - доцент Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.

Г. С. Ринкова - вчитель-методист. І. П. Лісовець - вчитель-методист.
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, протокол № 4 від 20 травня 2002 року.

© А. О. Рудакова
© Центр сучасних інформаційних технологій
та візуальних мистецтв © Дитячий Фонд ООН (UNICEF)

Передмова

Головна цінність суспільства - життя й здоров'я людини. В умовах ускладнення життя, міжособистісних зв'язків і стосунків державний курс освітньої політики України передбачає пропаганду здорового способу життя, виховання молодого покоління, якому жити і працювати в новій державі.

Основними причинами негативних змін у здоров'ї нації є погіршення екологічної ситуації, низький рівень державного медичного обслуговування, несприятливі умови, соціальна напруженість.

Україна підтримала Конвенцію ООН про постійний розвиток людства. Рівень безпеки залежить від стану навколишнього середовища, державної системи підтримки безпеки людства та індивідуальної захищеності. Дитячий Фонд Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) є єдиним агентством Організації Об'єднаних Націй, діяльність якого спрямована виключно на забезпечення інтересів дітей. Після ратифікації Конвенції уряд України зробив ряд важливих кроків для забезпечення її дії в країні. У 1996 році на основі Конвенції ООН була прийнята програма «Діти України», що увібрала в себе забов'язання держави перед дітьми та конкретні заходи щодо їх виконання. Національна програма була створена за консультаційною допомогою Дитячого фонду ООН. У 1997 році ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні для допомоги урядові у реалізації різноманітних програм, спрямованих на захист та розвиток українських дітей та молоді.

Програмою співпраці між ЮНІСЕФ та урядом України передбачено охорону здоров'я та підтримку гармонійного розвитку немовлят і дітей в ранньому дитинстві, ліквідацію йододефіциту шляхом повного йодування солі та інше.

Таким чином, з часів своєї незалежності Україна взяла на себе низку важливих зобов'язань щодо поліпшення умов життя та розвитку дітей.

Як показав досвід передових країн світу, одним з ефективних засобів відродження нації є медико-педагогічна освіта населення. Оскільки вступ до школи і початок навчання є важливим періодом в житті дитини, який відіграє вирішальну роль у формуванні її уявлень, поглядів, суджень і звичок, профілактику йододефіцитних захворювань треба починати вже з першого класу.

Ми вважаємо, що школа з допомогою сім'ї здатна виховати дітей так, щоб вони постійно дбали про збереження і зміцнення здоров'я, що, як стверджує народна мудрість, становить дев'ять десятих щастя людини.

З метою надання вчителеві певної допомоги у здійсненні цього складного завдання і підготовлено даний посібник.

До кожного уроку визначено його тему і мету. Остання передбачає ознайомлення учнів із певними значеннями, формування в них прагнення виконувати вимоги чи поради, наведені в даному уроці.

Оскільки проведення уроку - це робота творча, і творчість педагога проявляється, передусім, при вивченні нового матеріалу, то тут ми наводимо лише інформацію для вчителя, вважаючи, що використання дидактичних методів (пояснення, розповідь, бесіда тощо) - це його творча справа. Крім цього, ми не пропонуємо копіювати описані уроки, бо розглядаємо їх лише як орієнтир, один із можливих варіантів. Відштовхуючись від цього, вчитель може моделювати власні варіанти, використовувати додаткові матеріали.

Даний посібник є першою спробою розробки структури уроків з попередження йододефіцитних захворювань.

Наступна секцiя / to next section

[Українська]  [англiйська]  [росiйська]