Перейти в український iнтерфейс (версiю) / Change to Ukrainian interface versionПерейти в англiйський iнтерфейс (версiю) / Change to English interface versionПерейти в росiйський iнтерфейс (версiю) / Change to Russian interface versionПочаткова сторiнка / Home pageОчистити останнi запитуванi результати / Clear last query resultsДовiдкова сторiнка / Help page
Пошук спецiальних термiнiв / Search for specific termsПерегляд по тематичним категорiям / Browse by subject categoryПерегляд списку заголовкiв по алфавiту / Browse alphabetical list of titlesПерегляд по органiзацiям / Browse by organizationПерегляд спецiального тематичного видання / Browse special topic issues

Програмне забезпечення Електронної Бiблiотеки “Грiнстоун” / Greenstone Digital Library Software

“Грiнстоун”- це набiр програмного забезпечення для роботи з електронними бiблiотеками i для створення нових. Програма забезпечує новий пiдхiд до органiзацiї iнформацiї i її розповсюдження в мережах Iнтернет i на CD-ROM. “Грiнстоун” розроблена проектом “Новозеландської електронної бiблiотеки” в унiверсiтетi Вайкато i розповсюджується при сприяннi ЮНЕСКО i недержавної органiзацiї "Х’юмен Iнфо". Це безкоштовна програма, яку можна одержати на сайтi http://greenstone.org на умовах Стандартної публiчної лiцензiї GNU.

nzdl.org

Iнтернет-сайт “Новозеландської електронної бiблiотеки” мiстить багаточисленнi приклади збiрок i бiблiотек, створених за допомогою програмного забезпечення ""Грiнстоун"". Цi бiблiотеки доступнi для користувачiв. Вони iлюструють рiзнi опцiї пошуку i перегляду, i мiстять коллекцiї на арабськiй, китайськiй, iспанськiй, англiйськiй i маорi. Також доступнi колекцiї музики.

платформа

"Грiнстоун" працює на базах Windows i Unix. Програма-дистрибутив мiстить готовi до використання бiнарнi файли для всих версiй Windows i Linux. Вона також мiстить повний початковий код для системи, яка може бути скомпiльована Microsoft C++ або gcc. "Грiнстоун" також взаємодiє з iншими подiбними безкоштовними програмами: Apache Webserver i PERL. Iнтерфейс користувача використовує браузер як правило Mozilla Firefox або Internet Explorer.

Налаштування для потреб користувача

"Грiнстоун" – це гнучка i легко настроювана програма. Створений новий документ i формат метаданих iнтегрованi шляхом написання “зйомних” в PERL. По аналогiї, структури перегляду нових метаданих можуть бути iнтегрованi шляхом написання сортувальникiв (класифiкаторiв). Налаштування iнтерфейса користувача можна змiнити, використовуючи макроси, написанi простою мовою для макросiв. Протокол "Кобра" дозволяє системним агентам (наприклад, Java), використовувати всi зручностi для роботи з збiрками документiв. I нарештi початковий код в С++ i PERL доступний i може модифiкуватись.

Документація

Iснує 3 набори документацiї, якi пояснюють роботу системи "Грiнстоун":

  • Посiбник зі встановлення електронної бiблiотеки "Грiнстоун" ;

  • Посiбник користувача електронноi бiблiотеки "Грiнстоун" ;

  • Посiбник для розробника електронної бiблiотеки "Грiнстоун".


cписок пiдпиcувачів

В програму вмiщено список пiдписувачiв, основна мета якого – обмiнюватись думками про електронну бiблiотеку "Грiнстоун". Активним користувачам радимо пiдписатись на цю послугу i прийняти участь в дискусiях. Список знаходиться в Бiблiотечнiй системi “Вистежувач”, в гарному мiстечку Гранд Джанкшн, Колорадо, США (John Campbell, john@colosys.net ). Для пiдписки необхiдно надiслати заяву по адресу majordomo@colosys.net з текстом:

Пiдписка на "Грiнстоун"

Залиште своє повiдомлення на greenstone@colosys.net.

дефекти

Ми хочемо бути впевненi, що наше програмне забезпечення працює надiйно i зручно для вас. В випадку виникнення проблем i дефектiв, повiдомте нас за адресою: greenstone@cs.waikato.ac.nz

Список розробникiв

Програма "Грiнстоун" - результат роботи багатьох людей. Роджер Макнаб i Стефан Боддi – головнi архiтектори i розробники. Окрема подяка Девiду Бейнбрiджу, Джорджу Б’юкенану, Хонгу Чену, Елке Данкер, Карлу Гутвiну, Джеффу Холмсу, Джону Макферсону, Крейгу Невiлл-Меннiнгу, Гордону Пейнтеру, Бернхарду Пфарiнгеру, Тодду Рiду, Бiллу Роджерсу i Стюарту Йiтсу. Iншi члени проекту "Новозеландська електронна бiблiотека" також внесли свiй вклад в розробку системи: Марк Епперлi, Селлi Джо Каннiнгем, Стiв Джонс, Те Така Кiган, Майкл Лутс, Малiка Махоуi i Ллойд Смiт. Ми також хочемо подякувати розробникам модулiв (лiцензiйних GNU), якi включенi в дистрiбутив нашої програми: MG, GDBM, PDFTOHTML, WGET, WVWARE, XLHTML.


Kia papapounamu te moana

kia hora te marino,
kia tere te karohirohi,
kia papapounamu te moana

Нехай мир i спокiй оточує вас,
Вiдпочивайте в теплi лiтнього серпанку,
may the ocean of your travels be as smooth as the polished greenstone.

Програмне забезпечення Електронної Бiблiотеки “Грiнстоун” / Greenstone Digital Library Software

"Грiнстоун" (нефрит) -напiвкоштовний камiнь, який добувають в Новiй Зеландiї. В традицiйному суспiльствi маорi цей камiнь вважався найкоштовнішим. Нефрит поглинає i мiстить вайруа – дух, життєву силу, надiлену традицiйними достоїнствами. Нефрит - прекрасний символ для доступностi домена бiблiотеки. Блиск каменя уособлює милосердя, напiвпрозорiсть - чеснiсть, його мiцнiсть – вiдвагу, гострi краї – справедливiсть. Рiзний нефрит, символ електронної бiблiотеки "Грiнстоун", означає "пату", бійцівський клуб, а також являється родовою цiннiстю одного iз розробникiв. В рукопашнiй сутичцi камiнь допомагає бiйцю бути швидким, точним i досконалим. Ми вважаємо, що цi якостi властивi нашому програмному забезпеченю: гострий край “пату” символiзує лiдируючi позицiї в сферi технологiї.

Проект "Новозеландської електронної бiблiотеки"
Департамент обчислювальної технiки, унiверситет Вайкато, Нова Зеландiя.

[Українська]  [англiйська]  [росiйська]